Ekologija
  /  Ekologija

Iš prigimties svetingumo industrijai būdingas didelis energijos ir kitų išteklių suvartojimas. „Esperanza Resort & SPA“ viešbutis aktyviai dalyvauja tausojant išteklius (biologinę įvairovę, ekosistemas ir kraštovaizdžius) bei mažinant taršą. Siekdami užtikrinti tinkamą šios politikos įgyvendinimą, mes sukūrėme konkrečius tikslus ir stebėsime jų eigą bei vykdymo rezultatus. Prireikus bus imtasi tinkamų taisomųjų veiksmų ir, jei reikės, šie tikslai bus reguliariai peržiūrimi ir tobulinami. Norint valdyti viešbučio veiklą, kad būtų pasiekti aukščiausi energijos ir vandens tausojimo bei atliekų mažinimo standartai, būtina atsižvelgti į poveikį aplinkos kokybei ir ekonominei veiklai. Kad būtų pasiektas šis tikslas, viešbutis nustatė procedūras, pagal kurias būtų galima atsižvelgti į energijos ir vandens naudojimą bei atliekų sumažinimą viešbučių įrenginių projektavime ir eksploatavime ekonomiškiausiu ir ekologiškiausiu būdu. Organizuojant viešbučio darbuotojų mokymus energijos, vandens naudojimo ir atliekų mažinimo klausimais, mūsų įgyta nauda apima, bet neapsiriboja: ekosistemų apsauga, oro ir vandens kokybės gerinimu, atliekų mažinimu ir tvarumą užtikrinančių išteklių tausojimu. Viešbučio įrenginiai ir patalpos kiek įmanoma suprojektuojami, statomi, renovuojami, eksploatuojami ir prižiūrimi pagal naujausius energijos ir vandens naudojimo efektyvumo standartus. Viešbučio atsakomybė:

  1. Užtikrinti, kad verslo ir veiklos procesų tikslais pirmiausia būtų atsižvelgiama į energijos ir vandens naudojimo veiksmingumą ir tausojimą.
  2. Sprendimai, susiję su investicijomis į viešbučio renovaciją ar naujų patalpų statybą, turėtų būti grindžiami bendra nuosavybės kaina arba medžiagų būvio ciklo sąnaudų analize.
  3. Nustatyti ir stengtis įgyvendinti nustatytas strategijas ir naudoti pigiausius variantus.
  4. Vertinti ir lyginti alternatyvius energijos šaltinius trumpalaikėms ir ilgalaikėms sąnaudoms, kartu atsižvelgiant į būsimas prognozes ir visų energijos šaltinių prieinamumą bei kainų šuolius.

Gerbiamas Drauge, šiuo metu mums reikia Jūsų pagalbos, todėl prašome prisijungti prie mūsų iniciatyvos ir būti Atsakingu Svečiu:

Tausoti energiją – mažinkite energiją, išjungdami šviestuvus ir uždarydami langus, jei įjungtas šildymas. „Esperanza Resort & SPA“ viešbutis stebi savo energijos sunaudojimo lygius ir siekia kasmet sumažinti 5%.

Palikite automobilį ramybėje – nenaudokite automobilio, bent vieną dieną. Vaikščiokite, važinėkite dviračiu ir, jei reikia, naudokite maršrutinį autobusą.

 

Apsipirkti vietinėse parduotuvėse – naudokite vietinius produktus, jie leis Jums pajusti šios vietovės skonį ir padės palaikyti vietines bendruomenes. Mums pasisekė, kad mūsų regione yra kai kurių nuostabių Lietuvos maisto, gėrimų ir menų bei amatų gamintojų. „Esperanza Resort & SPA“ viešbutis didžiuojasi tuo, kad remia vietinius maisto gamintojus ir naudoja sezoninius ir ekologiškus produktus, ypač tuos, kurie užauginami mūsų ekologiniame darže.

Mažinti, pakartotinai naudoti, perdirbti – stenkitės vengti pernelyg supakuotų prekių ir atsisakykite nuo papildomo krepšelio pirkiniams. Stenkitės perdirbti visas turimas atliekas. „Esperanza Resort & SPA“ kompleksas turi ekologiškų atliekų perdirbimo įrenginius – prašome kreiptis į Ūkvedybos skyrių šiais klausimais.

Naudoti vandenį protingai – naudokite vandenį išmintingai, nepalikdami atidarytų čiaupų. „Esperanza Resort & SPA“ viešbutis turi vandens tausojimo priemones, tokias kaip judesio kontroliuojami vandens čiaupai tualetuose ir japonų „iZen“ išmanioji bidė.

Pagarba gamtai – padėkite mums rūpintis kraštovaizdžiu ir laukine gamta, nešiukšlindami, saugodami ją nuo ugnies ir atsakingai naudodami pėsčiųjų takus. Visi viešbučio svečiai gali mėgautis „Esperanza Resort & SPA“ daržais ir teritorija. Mes siekiame skatinti biologinę įvairovę pagal Aplinkos apsaugos įstatymą, saugodami ekosistemas, laukinius gyvūnus ir retus augalus.

Remti ekologiško turizmo įmones – yra šimtai įmonių, siekiančių mažinti savo poveikį aplinkai per Žaliąjį turizmą.